ಚೆಕ್ ವಹಿವಾಟಿನ ನಿಯಮ ಬದಲಾಯಿಸಿದ ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ

ಏಪ್ರಿಲ್ 5 ರಿಂದ ಹೊಸ ನಿಯಮ ಜಾರಿ.

ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚೆಕ್ ವಹಿವಾಟಿನ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿದೆ. 5 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತದ ಚೆಕ್ ಪಾವತಿಗೆ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾವತಿಗಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಧನಾತ್ಮಕ ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಕಾನೂನು ಏಪ್ರಿಲ್ 5, 2023 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ, ಚೆಕ್ ವಹಿವಾಟುಗಳಲ್ಲಿನ ವಂಚನೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪೇ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು 10 ಲಕ್ಷ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತದ ಚೆಕ್ಕ್ ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವಾಗ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ,ಚೆಕ್ ಸಂಖ್ಯೆ, ಚೆಕ್ ಆಲ್ಫಾ ಕೋಡ್, ವಿತರಣಾ ದಿನಾಂಕ, ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ಚೆಕ್ ವಿತರಿಸಿದ ಹೆಸರು ಸೇರಿದಂತೆ ಅಗತ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಕೇಳುತ್ತದೆ, ಇದು ಅಂತಹ ಚೆಕ್ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಅಪಾಯಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.